Skip to content

Avast Partnerský portál

Přístup do Avast Partnerského portálu mají pouze registrovaní prodejci. Jako přihlašovací jméno použijte vaše kontaktní ID.

Důležité upozornění

K přihlášení do Avast Partnerského portálu je třeba použít kontaktní ID (například US200xxxxxxx nebo EU200xxxxxxx) a heslo.

Pokud si nepamatujete své kontaktní ID, obraťte se na manažera pro prodejní partnery Avast a sdělte mu co nejvíce informací, které by nám pomohly identifikovat váš účet. Chcete-li získat kontakt na e-mailovou nebo telefonickou podporu, navštivte naše centrum podpory.

Vaše přihlašovací jméno (kontaktní ID) 
Heslo