Skip to content

Pusat Penjual Semula

Anda mesti penjual semula berdaftar untuk mengakses Pusat Penjual Semula. Sila guna ID Hubungan anda sebagai nama log masuk anda.

Notis penting

Sejak 11 Februari, 2008 anda tidak lagi boleh menggunakan ID Penjual Semula anda untuk log masuk ke Pusat Penjual Semula. Anda perlu menggunakan ID Hubungan anda (cth. US200xxxxxxx atau EU200xxxxxxx) dan kata laluan.

Jika anda tidak ingat ID Kenalan anda, sila hubungi Pengurus Akaun Penjual Semula AVG anda dan berikan seberapa banyak butiran yang boleh untuk kami mengenal pasti akaun anda. Untuk sokongan e-mel dan telefon, sila lawati Pusat Sokongan kami.

Log masuk anda (ID Hubungan) 
Kata laluan 
New reseller portal login