Skip to content

Stredisko pre predajcov

Aby ste sa mohli prihlásiť do strediska pre predajcov, musíte byť registrovaný predajca. Použite svoje kontaktné ID ako prihlasovacie meno.

Dôležité upozornenie

Od 11. februára 2008 už nemôžete používať ID predajcu na prihlásenie sa do strediska pre predajcov. Musíte použiť kontaktné ID (napr. US200xxxxxxx alebo EU200xxxxxxx) a heslo.

Ak si nepamätáte svoje kontaktné ID, kontaktujte vášho AVG Reseller Account Manager a uveďte čo najviac podrobností, ako je to možné, aby sme mohli identifikovať váš účet. Ohľadom e-mailovej a telefonickej podpory navštívte naše Centrum podpory.

Vaše prihlasovacie meno (kontaktné ID) 
Heslo 
New reseller portal login